Förskolan och fritidshemmet Magleladan ligger vackert beläget i utkanten av Maglehem. I väst betar korna och mot öst skymtar havet. På Magleladans område har barnen sällskap av några kaniner, höns, två grisar och en katt.

Här kan du läsa om det mesta som berör Magleladan och vår verksamhet. Om du vill veta något ytterligare eller vill komma på besök hittar du vidare information under kontakt.

Välkommen!